Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land

 

 

Vriend worden

Het Bewaarde Land maakt graag nieuwe vrienden! Word daarom lid, donateur of sponsor. De Vrienden van het Bewaarde Land steunen het Bewaarde Land-programma met woorden en daden.

Jeugdlid
Vond je het leuk in het Bewaarde Land en kom je graag nog eens vaker? Meld je dan aan als jeugdlid!
Je kunt dan met je ouders twee keer per jaar een ochtend of een middag naar het Bewaarde Land komen. Daar heten de wachters je welkom. Samen zoeken we jouw boom op, mag je erin klimmen, doen we een spel en sluiten we af met een heerlijke kop brandnetelsoep. Daarnaast is er één keer per jaar een ‘verrassingswandeling’, bijvoorbeeld een avondwandeling of een winterwandeling met een kop warme chocolademelk.

Drie keer per jaar krijg je ’t Praatstokje (zo heet ons ledenblad) in je brievenbus. Hierin staan leuke natuurweetjes en verhalen van de wachters en Vrouw Fleur. Word jeugdlid door € 7,50 over te maken op NL54 TRIO 0379 5650 13 t.n.v. de Vrienden Bewaarde Land en stuur je adresgegevens naar vrienden.bewaarde.land@planet.nl.

Lid of donateur worden
De activiteiten in het Bewaarde Land zijn mogelijk doordat vele tientallen vrijwilligers zich er actief voor inzetten. Enkele gemeenten en natuurbewuste sponsors, zoals Dunea (drinkwaterproducent en natuurbeheerder), ondersteunen de activiteiten financieel. Ook uit de opbrengsten van de volwassenenarrangementen financieren we een deel van de kinderactiviteiten. Dit is echter niet voldoende om rond te komen. Door lid of donateur te worden help je het Bewaarde Land. Leden hebben stemrecht bij de ledenvergadering en betalen € 17,50 contributie per jaar (meer mag uiteraard ook). Donateur hebben geen stemrecht en zijn vrij in de hoogte van hun donatie. Leden en donateurs ontvangen drie keer per jaar ’t Praatstokje (ons ledenblad). Twee à drie keer per jaar organiseren we een wandeling in het Bewaarde Land.

Word lid of donateur door je bijdrage over te maken naar NL54 TRIO 0379 5650 13 t.n.v. de Vrienden Bewaarde Land en stuur je adresgegevens naar vrienden.bewaarde.land@planet.nl.

Sponsor
Als je een bedrijf hebt en je draagt Het Bewaarde Land een warm hart toe, dan kun je een klas sponsoren om naar Het Bewaarde Land te komen. Neem contact met ons op via vrienden.bewaarde.land@planet.nl.

Activiteiten voor Vrienden
De Vereniging Vrienden van Het Bewaarde Land organiseert regelmatig leuke activiteiten voor vrienden, hun gezinsleden en andere belangstellenden. Veel kinderen komen graag terug in "hun" Bewaarde Land. Anderen zijn nieuwsgierig naar dat Bewaarde Land waar iedereen van die enthousiaste verhalen over vertelt.

Ledenblad voor Vrienden
De Vrienden ontvangen 't Praatstokje. Klik hier voor een voorbeeld.