Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land

 

 

Doelstelling

De Vereniging heeft ten doel de instandhouding en uitbreiding van natuureducatieve programma's, onder de naam 'Het Bewaarde Land', zoals die worden uitgevoerd onder auspiciën van de Vereniging Natuurbeleving en de Stichting Het Bewaarde Land (IVN). 

De Vereniging heeft niet als doel het zelf uitvoeren van natuureducatieve programma's.


Beleid

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • Het met raad en daad bijstaan van bestuur en medewerkers van gemelde Vereniging en Stichting.
  • Het bevorderen van naamsbekendheid van - en een positief beeld over - het Bewaarde Land, in het bijzonder door het bevorderen van publicaties in regionale en landelijke media.
  • Het verwerven van financiële middelen ter dekking van kosten die gemaakt worden ten behoeve van het Bewaarde Land, ingeval hierin niet uit eigen middelen kan worden voorzien, in het bijzonder door het werven van sponsors.
  • Het interesseren van vrijwilligers voor het Bewaarde Land.
  • Het interesseren van publieksgroepen, om (delen van) de natuureducatieve programma's te volgen.
  • Het beïnvloeden van personen en instanties die van bijzondere betekenis zijn voor (het voortbestaan van) het Bewaarde Land.